Servicii

În procesul de promovare site trebuie să ai un plan

promovare site

În general webshop-urile se confruntă cu problema promovării online defectuoase. Se poate spune, că este o problemă generală, că se pune un accent prea mare pe design și mai puțin pe campaniile de promovare și compatibilitate SEO, deși fără promovare site adecvat eficiența magazinului online va tinde spre zero. Cei care înțeleg importanța acestui fapt, se consultă din timp cu specialiștii din domeniu, și aplică toate recomandările chiar din faza de proiectare a magazinului.

Cea mai bună strategie este, să se întocmească un plan de promovare site înainte de pornirea afacerii online. Plan, care se bazează pe date măsurabile, are o țintă bine definită. Acest plan este parte integrantă al planului de marketing a firmei pe termen scurt și mediu. Trebuie să se definească metodele de promovare site în primele luni de la pornirea magazinului, cât și costurile estimate ale acestui proces. Deși este foarte greu, să se facă previziuni în acest domeniu, specialiștii au suficientă experiență, să deducă costurile și veniturile așteptate ale campaniei.

Print Friendly